Hoppa till textinnehållet
Vi upplever just nu tekniska problem med mailutskicken från oss.
Om du inte fått något mail gällande din pågående affär ber vi dig kolla i din skräpkorg eller kontakta oss via chattbubblan här.

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och hanterar personuppgifter. För tillämpningen av gällande lagstiftning om dataskydd är JE Marketplace Solutions AB (“Treddy”) ansvarig för dina personuppgifter och avgör hur och varför dina personuppgifter ska behandlas. Om du har några frågor angående Treddy behandling av personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på support@treddy.se.

 1. HUR VI SAMLAR in DATA
  1. Vi samlar in dina personuppgifter:
   • När du skapar ett konto hos oss och när du använder våra tjänster.
   • Via vår webbplats.
   • Genom e-postkorrespondens.
   • När du förser oss med data genom möten, sociala medier eller evenemang.
 2. vilka data vi samlar in
  1. Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, adress, kontaktuppgifter osv. Personuppgifter som vi hanterar:
   • Grundläggande information som ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
   • Uppgifter för säker identifiering: personnummer.
   • Verifikationer och kvittoinformation.
   • Alla uppgifter som registreras på ditt användarkonto, exempelvis uppgifter om varor, köpare, säljare osv.
   • Information om hur du använder vår webbplats.
   • Tekniska data, som kan inkludera din URL, IP-adress, unikt enhets-ID, nätverks- och datorprestanda, webbläsartyp, språk och identifierande information, allmän geografisk plats och operativsystem.
   • Korrespondens: e-post och chatthistorik.
 3. VARFÖR VI hanterar dina data
  SyfteRättslig grundLagringsperiod
  För att tillhandahålla tjänsten till dig och andra användare.Fullgöra ett avtal – för att fullgöra det avtal som gäller mellan dig och Treddy.Så länge vi har en affärsrelation med dig eller det företag du representerar.
  För att tillhandahålla support till dig.Legitimt intresse – Treddys berättigade intresse av att hjälpa dig med att använda vår tjänst och tillhandahålla en anpassad supportupplevelse.Uppgifterna lagras under ett års tid.
  För att marknadsföra våra produkter och tjänster genom till exempel nyhetsbrev, publikationer och evenemang.Legitimt intresse – reddys berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster.Så länge vi har en avtalsrelation eller tills du väljer meddelar att du inte längre vill få våra utskick.
  Att uppfylla juridiska skyldigheter (ex. enligt bokföringslagstiftningen att bevara uppgifter om affärshändelser).Uppfylla en juridisk skyldighet – För att uppfylla Treddys skyldigheter enligt lag.Så länge lagen föreskriver det.
  För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Legitimt intresse – Treddys legitima intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Information bevaras så som den är relevant för rättsliga anspråk i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  För att utvärdera våra tjänster samt utveckla både nya och befintliga tjänster.Legitimt intresse – Treddy är en nystartad verksamhet som har ett starkt behov av att kunna lära sig av hur våra kunder använder våra tjänster för att kunna utveckla tjänsten och vår verksamhet.Uppgifter som samlats kommer att lagras under två år för att ge oss möjlighet att anpassa vår verksamhet utifrån lärdomarna från din användning av tjänsten.
  Information som samlas in vida hemsidan används för att analysera användningen av webbplatsen så att vi ska kunna utveckla och förbättra webbplatsen samt marknadsföra våra tjänster.SamtyckeCookies lagras tills de tas bort. Se din webbläsares hjälpfunktion angående information om hur du kan undvika och ta bort cookies.
 4. HUR VI DELAR DINA DATA
  1. Vi kan dela information med våra leverantörer när de utför tjänster på våra vägnar för att underhålla och stödja våra IT-system. Sådana leverantörer får endast hantera uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, dvs i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kan också lämna ut eller dela dina uppgifter med:
   • Tjänsteföretag och leverantörer.
   • Köpare eller säljare som använder vår tjänst och som du ingår avtal med.
   • En tredje part när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig, uppfylla en juridisk skyldighet eller för att tillvarata våra rättsliga intressen.
   • Myndigheter i den mån vi är skyldiga att lämna ut uppgifter enligt lag.
   • Sociala medier som Instagram, Facebook, LinkedIn eller Twitter när du kontaktar oss genom sådana tjänster. Om du använder dessa tjänster, hänvisar vi till respektive tjänsts integritetspolicy för information om hur de hanterar personuppgifter.
   • Revisorer och andra professionella rådgivare.
  2. Vi strävar efter att hantera alla dina uppgifter inom EU/EES. Vissa av Treddys IT-leverantörer är dock verksamma utanför EU/EES. När personuppgifter delas med dessa leverantörer har Treddy säkerställt att skyddsnivån motsvarar den som är tillämplig inom EU/EES genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler som finns tillgängliga här.
 5. HUR VI SKYDDAR DINA DATA
  1. Vi använder en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data från obehörig åtkomst, användning, förlust, ändring eller radering i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd. Sådana åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, fysiska kontroller, kryptering, begränsningar av behörighet, policys, osv.
 6. DINA RÄTTIGHETER
  • Rätt till tillgång. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.
  • Rätt till rättelse och radering. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.
  • Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.
  • Rätt att kontakta tillsynsmyndigheten. Du har även rätt att lämna in ett klagomål om vår hantering av dina uppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, box 8114, SE-104 20 Stockholm eller via deras hemsida www.imy.se.
 7. cookies
  1. En cookie är en textfil som webbservern du besöker placerar på din dator. Vi använder endast cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster. Det innebär att vi använder cookies för att:
   • identifiera dina cookie-inställningar (lagras en (1) timme),
   • avgöra om du är inloggad (lagras tills du stänger din webbläsare),
   • spara dina inloggningsuppgifter och användarinställningar (lagras ett (1) år).
  2. Om du inte vill ta emot cookies finns det information om hur du kan förhindra din webbläsare från att acceptera nya cookies i "Hjälp"-delen i de flesta webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder kan det även finnas möjlighet att ställa in webbläsaren för att meddela dig när du får en ny cookie. Vidare kan du kunna inaktivera eller ta bort liknande data som används av webbläsartillägg, till exempel Flash-kakor, genom att ändra tilläggets inställningar eller besöka tillverkarens webbplats.
 8. ÄNDRINGAR I DENNA integritetsPOLICY
  1. Treddy förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Om väsentliga ändringar av integritetspolicyn görs, kommer Treddy att informera dig om sådana ändringar via e-post, förutsatt att Treddy har din e-postadress, eller om möjligt på annat sätt.
 9. HUR DU KONTAKTAR OSS
  1. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor rörande denna integritetspolicy eller hanteringen av dina uppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd. Du kan kontakta oss här: support@treddy.se.
 10. Uppdaterad; den 16 april 2021